Regels voor het houden van huisdieren op het terrein 

I
Het betreden van het verenigingsterrein met huisdieren is alleen met toestemming van de verenigingsleiding of met goedkeuring van een in dienst zijnde verenigingsleider toegestaan

Voor honden moet een geldige honden aansprakelijkheidsverzekering aanwezig zijn.

 

II
Honden moeten altijd aan de lijn op het terrein. De lijn moet altijd er voor zorgen dat de hond
Zich in de onmiddellijke omgeving van de hondeneigenaar bevindt.
Spelen of wandelen met de hond of het spelen van honden onder elkaar is op het terrein niet toegestaan.

III
Tijdens de aanwezigheid op het terrein moet de hond in de onmiddellijke omgeving van de caravan (Camper, Blokhut…)  aangelijnd in het bereik van de eigen staanplaats zich bevinden, e.e.a. heeft te maken dat andere bezoekers op het terrein ongehinderd en veilig hun gang kunnen gaan.
Een tijdelijke verblijf in de auto op de parkeerplaats is ook mogelijk , mits deze deels is aangepast voor het onderbrengen van een huisdier en de eigenaar het dier in de gaten houdt.

IV
Bij het betreden of verlaten van het terrein de kortste weg kiezen om zo overlast voor de andere gasten te voorkomen.

V
Bij het wandelen of uitlaten van de hond  moet dit buiten het verenigingsterrein plaatsvinden.
Hondenpoep moet ook buiten het verenigingsterrein met eigen middelen opgeruimd worden.
Mocht het gebeuren dat er op het terrein iets gedeponeerd wordt door de hond, dan de vaste ontlasting a.u.b. wegruimen en vloeibare ontlasting met water wegspoelen.

VI
Het is niet toegestaan om de hond mee naar de kantine te nemen (behalve hond van de kantine-exploitanten),
ook niet naar het zwembad en het sanitair huis.

VII
Het is voor andere bezoekers vervelend als de hond constant blaft of jankt of dergelijke, indien mogelijk zo vlug mogelijk de rust herstellen.

VIII
Deze regels gelden ook buiten het seizoen en moeten in goed vertrouwen nageleefd worden.
Het niet opvolgen van de regels kan tot gevolg hebben dat de vrijstelling voor de hond op het verenigingsterrein toe te laten wordt ingetrokken.


……………………………………………….

per 01-2017